Linijski prevoz Štampa
Indeks članka
Linijski prevoz
Dolazak autobusa
Medjumesne linije
Teritorija opštine
Sve strane

 

POLAZAK AUTOBUSA SA AUTOBUSKE STANICE GM ZA:

 

BEOGRAD (PREKO LJIGA)

2,30;2,55;3,00;3,10;3,20;4,00;4,10;4,55;5,15;5,25;6,00;

6,25; 6,50N;6,51;7.00;7,25; 08,00;8,10;8,15;8,25; 8,50; 9,20; 9,25; 10,00; 10,21; 10,25; 10,30;10,45;11,25; 11,55; 12,00; 12,25; 13,10; 13,25; 13,45; 14,15; 14,25; 14,40; 14,45; 14,55; 15,0; 15,20; 15,25; 15,30; 15,45;16,00; 16,15; 16,25; 17,05 (samo nedelj) ;17,25; 17,40; 17,50;18,20; 18,25;19,30; 20,10; 20,25 (nede-ljom)

BEOGRAD (PREKO TOPOLE)

09,30; 16,00; 18,0(nedeljom)

BEOGRAD (PREKO RAJCA I LJIGA)

PETKOM I NEDELJOM U 14,30(0d 01.04 do 15.11.

PANČEVO

4,40(ne nedeljom)

NOVI SAD

02,55; 07,25;8,50; 10,00(od 01.04 do 31.10);12,00; 12,40; 12,45; 14,40;17,40; 19,10.

SUBOTICU

02,55; 07,25; 12,00.

SOMBOR (N.SAD, VRBASA)

08,50;17.40

KRALJEVO

08,15; 08,30; 09,00; 10,15;10,45;11,30;11,40(od 01.04

do 31.10)11,50; 12,00; 12,20;12,40; 14,05;14,30; 14,57;15,30; 15,50; 16,15;16,35;16,50; 16,54; 17,30;18,25; 19,20; 19,30;20,25 (radi od 01.09.-01.06.);21,00; 22,15; 22,55

NOVI PAZAR

(PREKO RAŠKE)

09,00; 12,00;12,40;14,30;15,30; 16,15; 16,54;19,20; 19,30;21,00;22,15.

RAŠKU

11,50;12,00;12,20;12,40;14,30;15,30;15,50;16,15;16,50;17,30;

19,20;19,30;21,00;22,15

KOSOVSKU MITR.

(PREKO RAŠKE)

11,50;12,20;15,50;17,30.

LEPOSAVIĆ

11,50;12,20;15,50

PRIŠTINA

12,20;15,50

VRNJAČKU BANJU

02,10;08,15;8,30;10,15;11,40;14,05;14,57;19,00.

MATARUŠKU BANJ

10,45; 16,35;

NIŠ(PREKO KRUŠEVCA)

02,10; 11,30; 19,00.

UŽICE   (PREKO POŽEGE)

01,00;1,50; 05,55; 09,00; 10,10;10,30;10,50; 11,30; 15,45; 17,00; 17,10;17,45;17,55(od 01.06-01.11); 19,35;19,45; 20,45(od 01.07-01.09; 21,05;22,0(od 15.06-01.09);22,15;22,35

ZLATIBOR

10,30;10,50;17,45;17,55(od01.06-01.11)20,45(od 01.07.-01.09)21,05

SJENICA (PR. IVANJICE)

08,15; 16,20; 23,45.

IVANJICU(PR.POŽEGE)

08,15; 09,20; 16,20;17,00(preko Luč.i Guče);18,50;23,45;

VIŠEGRAD

09,00;19,35

NEVESINJE

22,35

TREBINJE (PR.VIŠEGRADA)

05,55;19,35;

PALE (PREK. VIŠEGRADA)

09,00(za Sarajevo)

SRBINJE  (PREKO VIŠEGRADA)


NOVA VAROŠ

01,50;05,55;10,10;10.50;11,15;17,10; 17,55(od 01.06-15.09); 19,35; 19,45;20,15(sezonski)20,45(0d 0.07.do 0.09.); 21,05.

PLJEVLJA (PR. PRIJEPOLJA)

10,10;17,10;23,15.

ŽABLJAK(PR.PLJEVLJA)

01,50;10,10;

BERANE (PREKO N.PAZARA)

9,00(svaki drugi dan)

HERCEG NOVI

00,50;05,50; 17,55(od 01.06 do 06.09); 19,45; 21,10; 22,00(od 15.06.do 01.09) 22.15KOTOR (od 15.06 do 01.09)

BAR

20,45(od 01.07.- 01.09)

PODGORICU

05,55;17,55(od 01.06 -06.09); 19,45;20,45(od 01.07-06.09)

PODGORICA   (PREKO N.Paz)

9,00 neparnim ili parnim danima

JAGODINU

14,15(PREKO KRAGUJEVCA I BATOČINE)

KRAGUJEVAC

05,45;06,30;08,00; 08,30; 09,30; 12,00; 12,45; 14,15; 14,45; 15,15; 17,00; 19,00.

VALJEVO (PREKO LJIGA)

10,10; 12,20; 17,40(ne radi od 01.11-01.04);23,40.

LOZNICU (PREKO VALJEVA)

10,10;17,40(ne radi od 01.11-01.04);23,40

ŠABAC (PREKO VALJEVA)

12,20.

BANJA LUKA

23,40(PREKO VALJEVA I LOZNICE)

ČAČAK

POLASCI OZNAČENI SA «S» ZNAČI DA NE RADE SUBOTOM ,A SA «N» NE RADE NEDELJOM I DRŽ.PRAZNIKOM

00,50;01,50; 02,50; 05,40SN 06,00SN; 06,30; 07,00; 07,30SN 08,00; 10,00;10,30;10,45; 11,00SN 11,30; 12,00SN 12,30; 13,00;13,30; 14,00SN 14,30SN ;15,00; 15,30SN 16,00SN 16,30; 17,00; 17,30;18,30; 19,30;19,35; 20,00S; 20,30;21,20; 22,15SN; 22,30;22,45(samo nedeljom);23.00SN;23,05

ARANĐELOVAC

6,00;12,20;13,00;19,15

TOPOLA

6,0;7,30;9,30;12,0SN;12,20;13,0;16,0;19,15.

SMEDEREVSKA PALANKA

7,30

PRANJANE-KAME- NICU-GOJNU GORU

6,30

Crveno- ne radi za vreme đačkog raspusta; ljubičasto-ne radi za vreme kolektivnog odmora


 

DOLAZAK AUTOBUSA NA A. STANICU GORNJI MILANOVAC IZ:

 

BEOGRADA (PREKO LJIGA)

00,50; 01,20; 01,50; 05,55; 7,58;8,00; 08,10; 08,30; 09,00; 09,05; 10,10; 10,30; 10,35; 11,10; 11,15;11,30; 11,40(sezon); 11,50; 12,00; 12,10(ne subot. i nedelj); 12,20; 12,30;12,40; 13,30; 14,20; 14,30; 14,57; 15,00; 15,30; 15,50; 16,00; 16,15(ne ned) 16,30; 16,35; 16,40; 16,50; 16,54; 17,05; 17,25; 17,30, 17,35; 17,55(sez); 18,25; 18,30; 18,35; 19,20; 19,30; 19,35; 19,40; 20,25; 20,30; 20,40; 21,00; 21,20; 21,30; 22,15; 22,30; 22,45 (samo ne-

deljom) ; 22,55; 23,00; 23,05; 23,30.

BEOGRADA(PR.TOPOLE)

18,10.

BEOGRADA(PR.RAJCA)

20,30 (PETKOM I NEDELJOM od 01.04 do 15.11)

NOVOG SADA

01,50; 08,30;10,10;10,30;11,30; 11,40; 14,57;17,35; 19,30;19,35.

SUBOTICE

01,50; 19,35.

SOMBORA(PREK.VRBASA

10,10; 14,57

KRALJEVA

02,30;02,40 (ne nedeljom); 03,00;05,50; 06,51; 7,55;08,00; 08,10; 09,50; 10,21; 11,50; 12,05(ne od 01.06-31.08); 13,45; 14,30; 14,45;15,00; 15,20; 15,40; 16,00;16,35;17,20; 17,50; 19,20; 21,45; 23,40.

NOVOG PAZARA

02,30; 03,00;08,00;8,40; 10,21; 12,00; 12,45; 14,45; 15,00; 16,20.

TUTINA

4,40

RAŠKE

02,30;3,00;7,55;8,00;8,40;10,25;11,55;12,00;14,45;

14,55;15,00;15,20;

KOS.MITROVICE

10,25; 19,20.

LEPOSAVIĆA

7,55;11,55;14,55;15,20

PRIŠTINE

11,55;14,55;

VRLJAČKE BANJE

08,50; 09,50;10,00(od 01.04- 31.10)12,20;12,45; 15,40; 17,30;21,50;23,40.

NIŠA

12,15; 21,45; 23,40( DOLAZE PREKO ALEKSINCA ,KRUŠEVCA I ČAČKA)

MATARUŠK. BANJ

13,45

UŽICA(PREKO POŽEGE )

08,45; 9,50;10,45; 12,15; 12,55;14,15; 14,40; 16,25; 17,40; 19,50.

ZLATIBORA

04,10(od o1.06.-01.11);5,25(od 01.07.-01.09)12,15;12,55;14,40;19,50

SJENICE

03,05; 09,05; 18,05(DOLAZI PREKO IVANJICE)

IVANJICE(PR.POŽEGE)

03,05; 6,45 (preko Guče); 09,05;10,10; 16,10; 18,05

VIŠEGRADA

02,55; 08,45; 14,15; 17,10

TREBINJA

2,55; 17,10

PALA-SARAJEVA

14,15

SRBINJA

02,55; 17,10.

NOVE VAROŠI

10,45; 12,55; 16,25;17,40; 19,50; 21,00.

PLJEVALJA

17,40; 21,00.

ŽABLJAKA

17,40; 21,00.

HERCEG NOVOG

03,00;4,10(od 01.06.-01.11)8,30; 16,25(DOLAZI PREKO PODGORICE);

BARA

5,30(od 01.07.-01.09.)

PODGORICE

8,30; 16,25.

JAGODINE

20,00 (DOLAZI PREKO BATOČINE,KRAGUJEVCA I BARA)

KRAGUJEVCA

07,15; 07,55; 10,40; 12,35; 13,10; 15,10; 16,15; 16,55; 17,45; 18,20; 20,05; 21,40.

VALJEVA

02,10; 9,45(ne radi od 01.11-01.04);14,00; 19,00.

LOZNICE

02,10; 9,45;14,00.

ŠAPCA

19,00 (DOLAZI PREKO VALJEVA)

BANJA LUKE

02,10 (DOLAZI PREKO LOZNICE I VALJEVA )

ČAČKA

POLASCI OZNAČENI SA «S» ZNA-ČI DA NE RADE SUBOTOM, A SA «N» NE RADE NEDELJOM I DRŽ. PRAZNIKOM

02,55; 05,30; 05,40SN ; 06,25; 06,40;6,50N; 06,55; 07,25SN ; 07,55; 08,55SN; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55SN; 11,25SN ; 11,55SN; 12,10;12,25; 12,55; 13,25SN 13,55; 14,25SN 14,55; 15,25SN ;15,55SN 16,25; 16,55SN ;17,05; 18,25; 19,25; 19,55; 21,25SN ; 21,50; 22,40N

ARANĐELOVCA

7,20;9,40; 10,45; 16,55

TOPOLE

7,20; 9,40; 10,45; 14,35SN; 16,15; 16,55; 18,10.

SM. PALANKE

12,50

GOJNE GORE

BOGDANIC.,KA-

NICE I PRANJAN.

10,10

10,10

Crveno- ne radi za vreme đačkog raspusta; ljubičasto-ne radi za vreme kolektivnog odmora


 

 

PREGLED VREMENA SVIH POLAZAKA AUTOBUSA SA AUTOBUSKE STANICE GORNJI MILANOVAC KOJE ODRŽAVA „AUTOPREVOZ GORNJI MILANOVAC“ AD, KAO I PREGLED VREMENA U POVRATKU IZ NASELJENIH MESTA KA G.MILANOVCU I REŽIM ODRŽAVANJA

 


MEĐUMESNE LINIJE


NAZIV LINIJE

POLASCI AUTOBU

SA U ODLASKU

POLASCI AUTOBU-SA U POVRATKU

REŽIM ODRŽAVANJA

GM-LJIG-BEOGRAD

6,00

10,00(do Čačka)

SVAKODNEVNO

GM-TOPOLA-BEOGRAD

09,30

15,30

SVAKODNEVNO

GM-TOPOLA- BEOGRAD

16,00

19,0(preko Ljiga do Čačka)

SVAKODNEVNO

GM-RAJAC-BGD

14,30

17,45

PETKOM I NEDELJOM U PERIODU OD 01 APRILA

DO 15 NOVEMBRA

GM-ČA-KRUŠEVAC ALEKSINAC -NIŠ

11,30

17,30

SVAKODNEVNO

GM-LOZNICA----------

LOZNICA-V.BANJA---

17,40

6,15

6,15---------------------------

16,15

SVAKODNEVNO od 01.04. -31.10

GM – VRNJAČKA BANJA

10,15(od 01.04-31.10); 11,30

16,15(od 01.04.-31.10); 20,05

SVAKODNEVNO

GM-KRAGUJAVAC

09,30;12,00;14,15;15,15

11,45;13,45;17,00;18,45

SVAKODNEVNO

GM-KG-JAGODINA

14,15

17,30

SVAKODNEVNO

GM-ARANĐELOVAC

6,00;13,00;19,15

5,40;8,00;15,15

SVAKODNEVNO

GM-S.PALANKA

7,30

10,30

SVAKODNEVNO

GM-TOPOLA

6,00;7,30;9,30;

13,00;16,00;19,15

12,00 --------------------

6,05;8,25;11,30;

14,15;17,00;

13,20--------------------------

SVAKODNEVNO

SVAKODNEVNO

Radnim danom, a u vreme đačkog raspusta saobraća do Rudnika

GM-ČAČAK

5,40;6,00;7,30;11,00;

12,00;14,00; 15,30; 22,15;23,00;

20,00-------------------

5,00;6,40;8,15;11,45;12,45

14,45;16,15;20,45

------------------------------ --

RADNIM DANOM

-//-

-//-

RAD. DAN.I NEDELJ.

GM-ČAČAK

6,30;8,00;11,30;12,25;

17,00;18,30;21,25

7,15;8,45;9,45;13,15

17,45;19,15;21,15;

5,55;22,10--------------------

22,10--------------------------

SVAKODNEVNO

-//-

RADN.DAN.I SUBOT.

NE RADI NEDELJOM

ČAČAK-PRANJANI-

KAMENICA-Bogdanic

6,45 radn.dan+subot.

15,15

8,30 iz Kamenice---------

14,15 iz Pranjana---------

SVAKODNEVNO SVAKODNEVNO

GM-KONJUŠA

14,0;15,15;18,59

5,45;19,35

RADNIM DANOM

Crveno- ne radi za vreme đačkog raspusta; plavo-radi za vreme đač. raspusta;ljubičasto-ne radi u vreme kol. odmora.

VAŽI DO 31.05.2010.GOD

 


 

AUTOBUSKE LINIJE   NA TERITORIJI  OPŠTINE GORNJI MILANOVAC


NAZIV LINIJE

POLASCI AUTO-BUSA U ODLASKU IZ GM

POLASCI AUTO-BUSA U POVRA-TKU IZ NAS.MEST

REŽIM ODRŽAVANJA

GM-LIPOVAC(LJULJACI)

5,55;6,40;7,30;23,15--------------

9,30;12,00;14,15;15,15;

19,15; 18,59

5,00;8,05;9,43;20,50

12,30;14,30;18,10;19,25

6,25-----------------------------

----------------------------

RADNIM DANOM

SVAKODNEVNO

RAD.DAN+SUBOT.

RAD.DAN+NEDELJ

GM-BELO POLJE-VRAĆEVŠ

11,00

12,50

RADNIM DANOM

GM-BELO POLJE

6,40;11,00;14,00;15,15

7,20;11,40;14,00;14,40

RADNIM DANOM

GM-G.CRNUĆA

6,40 i12,50(kad rade šk.

7,45i 3,30(za rad šk.

RADNIM DANOM

GM-TRUDELJ-DRAGOLJ

14,15

7,20

RADNIM DANOM

GM-UGRINOVCI

6,00

12,50

SVAKODNEVNO

GM-RUDNIK-UGRINOVCI

11,00- KAD RADE ŠKOLE 23,15

12,50 KAD RADE ŠKOL 4,45(5,40)

RADNIM DANOM

RADNIM DANOM

GM-RUDNIK

5,40;11;12,0;15,05(OD P.CEN.)

6,0;7,30;9,30;13,0;16,0;19,15

6,10;8,00;14,00;15,50

6,45;9,15;12,15;16,25;17,4

5,10- ne radi za kol.odm.

RADNIM DANOM

SVAKODNEVNO

RADNIM DANOM

GM-ŠILOPAJ

7,30----------------------------------

(12,40;13,10)-za rad škole

5,40;15,30-----------

8,10-----------------------------

13,50-za rad škole)

6,15; 16,10----------

SAMO SUBOTOM

RADNIM DANOM

RADNIM DANOM

GM-SAVINAC

9,0;13,10;15,30;19,15;23,15

6,30(SUBOTOM);15,30(SUB.+NED)

6;40;9,35;12,05;13,45;15,50

18,30------------------------------

RADNIM DANOM

SUBOTOM I NEDELJ

GM-GORNJI BRANETIĆI

9,00;13,10;23,15------------------

19,15--------------------------------

6,30;11,30;14,20-------------

6,30 i SUBOTOM)

RADNIM DANOM

NEDELJOM

GM-GORNJI BANJANI

12,00;15,30.-----------------

6,30

19,15 ( 14,30 do Beršića -kad radi „Metalac“)

12,50.-------------------

8,00

5,10 iz Berš) 16,40;20,45

18,00---------------------------

SVAKODNEV NO

RAD.DAN I SUB.

RADNIM DANOM

SUBOT.+NEDELJA

GM-BOLJKOVCI-LALINCI

7,30; 23,15

10,30;15,15;19,15(20,15)

4,45; 8,20

5,40;11,50;18,00 -------

RADNIM DANOM

SVAKODNEVNO

GM-BOLJKOVCI

13,00

13,45 ---------------------

5,40-Iz Lalinaca----

Radnim danom

Subotom i nedeljom

GM- ŽIŽOVIĆ-PRANJANI

GM-TEOČIN-KOŠTUNIĆI-PRANJANI----

GM-TEOČIN-KOŠTUNIĆI-PRANJANI----

6,30; ( 11,0-preko Koštunić

18,05-----------------------------

21,00-----------------------------

13,30 preko Žižovića)

5,45;8,45-----------------------

19,30---------------------------

SVAKODNEVNO

RADNIM DANOM

SUBOTOM+NED.

GM-KOŠTUNIĆI

11,0;18,05

6,00;9,00;13,45.--------------

RADNIM DANOM

GOJNA GORA- KAMENICA-

(7,45 i13,25)-ĐAČKI

RADNI DAN

GM-KAMENICA-GOJNA G.

6,30

8,15;

SVAKODNEVN

GM-KAMENICA

GM –BOGDANICA---------------

6,30;11,0.

6,30(radni.dan i subota)

11,0 svakodvevno do Bogdan.

8,30;12,45;(13,10 iz Bogd.)

8,05;8,15

17,30 iz Bogdanice

SVAKODNEVNO

RADNIM DANOM

SUBOT. +NEDELJ

GM-BOGDANICA

11,0(SVAKODNEVNO)

7,50;13,10(povr.preko ČA

8,15;17,30---------------------

RADNIM DANOM

SUBOT.+NEDELJ

GM-DRUŽETIĆI

--------------------------------

5,30

RADNIM DANOM

PRANJANI-GALOVIĆI

7,30;13,05 (kad radi škola

7,45;13,20(za školu)

RADNIM DANOM

KAMENICA- GOJNA GORA----------

GM-GOJNA GORA-------------------------

7,15,13,00 ( za rad škole)

6,30----------------------------------

7,30;13,13,20-----------------

8,10---------------------------

RADNIM DANOM

SVAKODNEVNO

BOLNICA -CENTAR-SVRAČKOVCI

5,35,6,40;15,05

5,25;6,10;6,30;7,05;12,30;

13,15;14,15;16,05

RADNIM DANOM

TRIJANGLA -CENTASVRAČKOVCI

5,30;6,30;7,05;15,05

13,20(TRIJANGLA –KONFEKCIJA)

5,25;6,10;6,30;7,05;

13,30(KONFEKC-TRIJANGLA)

RADNIM DANOM

RADNIM DANOM

GM-KONFEKCIJA

5,55;6,40;7,30;9,30;11,0;12,0;12,45;

14,0;14,15; 14,45;15,15;17,40; 19,15;; 23,15

5,30;6,15;6,55;7,10;7,20;8,35;

10,20;12,15;13,35;14,20;

14,50;15,05;18,40;19,50;21,20

RADNIM DANOM

SVAKODNEVNO

GRABOVICA

6,45;11,20;13,00;17,40

7,00;11,35;13,15;18,00

RADNIM DANOM

Crveno-ne radi za đački raspust; plavo- sobraća za vreme raspusta;zeleno –saobraća za vreme kolektivnih odmora; ljubičasto-ne radi za vreme kolektivnog odmora.

 

 

Za sve informacije pozvati
(032) 717-715; 712-655; 064 992-6828 VAŽI DO 31.05.2010.god.